Překlady Velké Hamry

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velké Hamry

Překlad Velké Hamry

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velké Hamry.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velké Hamry

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velké Hamry bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velké Hamry nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Velké Hamry: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie

Technické překlady Velké Hamry: Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Odborný text

Právní překlady Velké Hamry: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Žaloba

Všeobecné překlady Velké Hamry: Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Videa

Prezentační překlady Velké Hamry: Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, PPC reklama, Katalog, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Velké Hamry: Certifikát, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Apostila, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Odvolání, Notářský zápis, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Oddací list, Rozsudek, Norma, Plná moc, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velké Hamry, Korektura Velké Hamry, Odborné překlady Velké Hamry, Právní překlady Velké Hamry, Překladatelská agentura Velké Hamry, Soudní překladatel Velké Hamry, Soudní překlady Velké Hamry, Technické překlady Velké Hamry, Tlumočení Velké Hamry, Překlady fancouzštiny Velké Hamry, Překlady italštiny Velké Hamry, Překlady maďarštiny Velké Hamry, Překlady španělštiny Velké Hamry, Překlady ukrajinštiny Velké Hamry , Překlady arabštiny Velké Hamry, Překlady běloruštiny Velké Hamry, Překlady bulharštiny Velké Hamry, Překlady chorvatštiny Velké Hamry, Překlady danštiny Velké Hamry, Překlady estonštiny Velké Hamry, Překlady finštiny Velké Hamry, Překlady holandštiny Velké Hamry, Překlady japonštiny Velké Hamry, Překlady litevštiny Velké Hamry, Překlady lotyštiny Velké Hamry, Překlady norštiny Velké Hamry, Překlady portugalštiny Velké Hamry, Překlady řečtiny Velké Hamry, Překlady rumunštiny Velké Hamry, Překlady slovinštiny Velké Hamry, Překlady srbštiny Velké Hamry, Překlady švédštiny Velké Hamry, Překlady turečtiny Velké Hamry