Překlady Velké Bílovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velké Bílovice

Překlad Velké Bílovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velké Bílovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velké Bílovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velké Bílovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velké Bílovice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Velké Bílovice: Norma, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Ekonomické překlady Velké Bílovice: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Velké Bílovice: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Reklama, Katalog

Všeobecné překlady Velké Bílovice: Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Email, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Velké Bílovice: Oddací list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Odvolání, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Apostila, Společenská smlouva, Rozsudek, Plná moc, Průkaz totožnosti, Certifikát, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina

Právní překlady Velké Bílovice: Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velké Bílovice, Korektura Velké Bílovice, Odborné překlady Velké Bílovice, Právní překlady Velké Bílovice, Překladatelská agentura Velké Bílovice, Soudní překladatel Velké Bílovice, Soudní překlady Velké Bílovice, Technické překlady Velké Bílovice, Tlumočení Velké Bílovice, Překlady fancouzštiny Velké Bílovice, Překlady italštiny Velké Bílovice, Překlady maďarštiny Velké Bílovice, Překlady španělštiny Velké Bílovice, Překlady ukrajinštiny Velké Bílovice