Překlady Velká Bystřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velká Bystřice

Překlad Velká Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velká Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velká Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velká Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velká Bystřice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Velká Bystřice: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba

Prezentační překlady Velká Bystřice: Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Průvodce

Ekonomické překlady Velká Bystřice: Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Velká Bystřice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Diplomové práce

Technické překlady Velká Bystřice: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Manuál, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Velká Bystřice: Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Revizní zpráva, Živnostenský list, Vysvědčení, Plná moc, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Pracovní smlouva, Rodný list, Apostila, Odvolání, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Certifikát, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velká Bystřice, Korektura Velká Bystřice, Odborné překlady Velká Bystřice, Právní překlady Velká Bystřice, Překladatelská agentura Velká Bystřice, Soudní překladatel Velká Bystřice, Soudní překlady Velká Bystřice, Technické překlady Velká Bystřice, Tlumočení Velká Bystřice, Překlady fancouzštiny Velká Bystřice, Překlady italštiny Velká Bystřice, Překlady maďarštiny Velká Bystřice, Překlady španělštiny Velká Bystřice, Překlady ukrajinštiny Velká Bystřice