Překlady Velká Bíteš

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velká Bíteš

Překlad Velká Bíteš

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velká Bíteš.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velká Bíteš

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velká Bíteš bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velká Bíteš nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Velká Bíteš: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Letáky, Knihy, Katalog

Všeobecné překlady Velká Bíteš: Vědecké práce, Diplomové práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek

Právní překlady Velká Bíteš: Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace

Technické překlady Velká Bíteš: Odborný text, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Velká Bíteš: Oddací list, Apostila, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rodný list, Stanovy, Společenská smlouva, Vysvědčení, Vysvědčení, Úmrtní list, Diplom, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Notářský zápis, Rozsudek, Odvolání

Ekonomické překlady Velká Bíteš: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velká Bíteš, Korektura Velká Bíteš, Odborné překlady Velká Bíteš, Právní překlady Velká Bíteš, Překladatelská agentura Velká Bíteš, Soudní překladatel Velká Bíteš, Soudní překlady Velká Bíteš, Technické překlady Velká Bíteš, Tlumočení Velká Bíteš, Překlady fancouzštiny Velká Bíteš, Překlady italštiny Velká Bíteš, Překlady maďarštiny Velká Bíteš, Překlady španělštiny Velká Bíteš, Překlady ukrajinštiny Velká Bíteš