Překlady Velešín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velešín

Překlad Velešín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velešín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velešín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velešín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velešín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Velešín: Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Velešín: Příručka, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Norma

Prezentační překlady Velešín: Průvodce, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné překlady Velešín: Diplomové práce, Dopis, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Velešín: Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Velešín: Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Diplom, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Norma, Oddací list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velešín, Korektura Velešín, Odborné překlady Velešín, Právní překlady Velešín, Překladatelská agentura Velešín, Soudní překladatel Velešín, Soudní překlady Velešín, Technické překlady Velešín, Tlumočení Velešín, Překlady fancouzštiny Velešín, Překlady italštiny Velešín, Překlady maďarštiny Velešín, Překlady španělštiny Velešín, Překlady ukrajinštiny Velešín