Překlady Vamberk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vamberk

Překlad Vamberk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vamberk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vamberk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vamberk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vamberk nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Vamberk: Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Ekonomické překlady Vamberk: Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře

Právní překlady Vamberk: Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Vamberk: Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Vamberk: Rozsudek, Plná moc, Notářský zápis, Odvolání, Norma, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Apostila, Pracovní smlouva, Stanovy, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list

Všeobecné překlady Vamberk: Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vamberk, Korektura Vamberk, Odborné překlady Vamberk, Právní překlady Vamberk, Překladatelská agentura Vamberk, Soudní překladatel Vamberk, Soudní překlady Vamberk, Technické překlady Vamberk, Tlumočení Vamberk, Překlady fancouzštiny Vamberk, Překlady italštiny Vamberk, Překlady maďarštiny Vamberk, Překlady španělštiny Vamberk, Překlady ukrajinštiny Vamberk , Překlady arabštiny Vamberk, Překlady běloruštiny Vamberk, Překlady bulharštiny Vamberk, Překlady chorvatštiny Vamberk, Překlady danštiny Vamberk, Překlady estonštiny Vamberk, Překlady finštiny Vamberk, Překlady holandštiny Vamberk, Překlady japonštiny Vamberk, Překlady litevštiny Vamberk, Překlady lotyštiny Vamberk, Překlady norštiny Vamberk, Překlady portugalštiny Vamberk, Překlady řečtiny Vamberk, Překlady rumunštiny Vamberk, Překlady slovinštiny Vamberk, Překlady srbštiny Vamberk, Překlady švédštiny Vamberk, Překlady turečtiny Vamberk