Překlady Valtice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Valtice

Překlad Valtice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Valtice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Valtice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Valtice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Valtice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Valtice: Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Certifikát

Právní překlady Valtice: Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Valtice: Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Firemní korespondence

Prezentační překlady Valtice: PPC reklama, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Prezentace, Tiskoviny

Ekonomické překlady Valtice: Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Valtice: Stanovy, Norma, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Odvolání, Průkaz totožnosti, Diplom, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Živnostenský list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Notářský zápis, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Rodný list, Úmrtní list, Certifikát, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Valtice, Korektura Valtice, Odborné překlady Valtice, Právní překlady Valtice, Překladatelská agentura Valtice, Soudní překladatel Valtice, Soudní překlady Valtice, Technické překlady Valtice, Tlumočení Valtice, Překlady fancouzštiny Valtice, Překlady italštiny Valtice, Překlady maďarštiny Valtice, Překlady španělštiny Valtice, Překlady ukrajinštiny Valtice