Překlady Úvaly

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úvaly

Překlad Úvaly

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úvaly.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úvaly

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úvaly bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úvaly nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Úvaly: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení

Technické překlady Úvaly: Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál

Prezentační překlady Úvaly: Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Knihy

Právní překlady Úvaly: Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Úvaly: Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Norma, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Plná moc, Diplom, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Stanovy, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Živnostenský list

Všeobecné překlady Úvaly: Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Úvaly, Korektura Úvaly, Odborné překlady Úvaly, Právní překlady Úvaly, Překladatelská agentura Úvaly, Soudní překladatel Úvaly, Soudní překlady Úvaly, Technické překlady Úvaly, Tlumočení Úvaly, Překlady fancouzštiny Úvaly, Překlady italštiny Úvaly, Překlady maďarštiny Úvaly, Překlady španělštiny Úvaly, Překlady ukrajinštiny Úvaly