Překlady Úštěk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úštěk

Překlad Úštěk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úštěk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úštěk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úštěk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úštěk nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Úštěk: Letáky, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Úštěk: Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Právní překlady Úštěk: Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo

Všeobecné překlady Úštěk: Vědecké práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Úštěk: Rodný list, Certifikát, Živnostenský list, Vysvědčení, Odvolání, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Revizní zpráva, Diplom, Zakladatelská listina, Stanovy, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Apostila, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva

Technické překlady Úštěk: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Úštěk, Korektura Úštěk, Odborné překlady Úštěk, Právní překlady Úštěk, Překladatelská agentura Úštěk, Soudní překladatel Úštěk, Soudní překlady Úštěk, Technické překlady Úštěk, Tlumočení Úštěk, Překlady fancouzštiny Úštěk, Překlady italštiny Úštěk, Překlady maďarštiny Úštěk, Překlady španělštiny Úštěk, Překlady ukrajinštiny Úštěk , Překlady arabštiny Úštěk, Překlady běloruštiny Úštěk, Překlady bulharštiny Úštěk, Překlady chorvatštiny Úštěk, Překlady danštiny Úštěk, Překlady estonštiny Úštěk, Překlady finštiny Úštěk, Překlady holandštiny Úštěk, Překlady japonštiny Úštěk, Překlady litevštiny Úštěk, Překlady lotyštiny Úštěk, Překlady norštiny Úštěk, Překlady portugalštiny Úštěk, Překlady řečtiny Úštěk, Překlady rumunštiny Úštěk, Překlady slovinštiny Úštěk, Překlady srbštiny Úštěk, Překlady švédštiny Úštěk, Překlady turečtiny Úštěk