Překlady Úpice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Úpice

Překlad Úpice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Úpice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Úpice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Úpice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Úpice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Úpice: Videa, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt

Právní překlady Úpice: Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady Úpice: Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Prezentační překlady Úpice: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Knihy

Technické překlady Úpice: Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Úpice: Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Úmrtní list, Odvolání, Soudní žaloba, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Rodný list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Stanovy, Diplom, Rozsudek, Norma, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Úpice, Korektura Úpice, Odborné překlady Úpice, Právní překlady Úpice, Překladatelská agentura Úpice, Soudní překladatel Úpice, Soudní překlady Úpice, Technické překlady Úpice, Tlumočení Úpice, Překlady fancouzštiny Úpice, Překlady italštiny Úpice, Překlady maďarštiny Úpice, Překlady španělštiny Úpice, Překlady ukrajinštiny Úpice