Překlady Uničov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Uničov

Překlad Uničov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Uničov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Uničov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Uničov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Uničov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Uničov: Norma, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Uničov: Katalog, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny

Ekonomické překlady Uničov: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Uničov: Potvrzení o studiu, Apostila, Rozsudek, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Stanovy, Oddací list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Plná moc, Soudní žaloba, Rodný list, Revizní zpráva, Odvolání, Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Uničov: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Dopis, Videa, Email, Abstrakt, Firemní korespondence

Právní překlady Uničov: Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Uničov, Korektura Uničov, Odborné překlady Uničov, Právní překlady Uničov, Překladatelská agentura Uničov, Soudní překladatel Uničov, Soudní překlady Uničov, Technické překlady Uničov, Tlumočení Uničov, Překlady fancouzštiny Uničov, Překlady italštiny Uničov, Překlady maďarštiny Uničov, Překlady španělštiny Uničov, Překlady ukrajinštiny Uničov