Překlady Týn nad Vltavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Týn nad Vltavou

Překlad Týn nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Týn nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Týn nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Týn nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Týn nad Vltavou nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Týn nad Vltavou: Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy

Právní překlady Týn nad Vltavou: Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Týn nad Vltavou: Norma, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Týn nad Vltavou: PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Katalog, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Týn nad Vltavou: Firemní korespondence, Novinové články, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Týn nad Vltavou: Oddací list, Rodný list, Odvolání, Živnostenský list, Stanovy, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Společenská smlouva, Diplom, Certifikát, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Týn nad Vltavou, Korektura Týn nad Vltavou, Odborné překlady Týn nad Vltavou, Právní překlady Týn nad Vltavou, Překladatelská agentura Týn nad Vltavou, Soudní překladatel Týn nad Vltavou, Soudní překlady Týn nad Vltavou, Technické překlady Týn nad Vltavou, Tlumočení Týn nad Vltavou, Překlady fancouzštiny Týn nad Vltavou, Překlady italštiny Týn nad Vltavou, Překlady maďarštiny Týn nad Vltavou, Překlady španělštiny Týn nad Vltavou, Překlady ukrajinštiny Týn nad Vltavou