Překlady Třinec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třinec

Překlad Třinec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třinec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třinec nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Třinec: Technická zpráva, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Třinec: Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Třinec: Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence

Právní překlady Třinec: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo

Prezentační překlady Třinec: Letáky, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Třinec: Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Diplom, Průkaz totožnosti, Oddací list, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Rozsudek, Vysvědčení, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Třinec“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Třinec, Korektura Třinec, Odborné překlady Třinec, Právní překlady Třinec, Překladatelská agentura Třinec, Soudní překladatel Třinec, Soudní překlady Třinec, Technické překlady Třinec, Tlumočení Třinec, Překlady fancouzštiny Třinec, Překlady italštiny Třinec, Překlady maďarštiny Třinec, Překlady španělštiny Třinec, Překlady ukrajinštiny Třinec, Překlady arabštiny Třinec, Překlady běloruštiny Třinec, Překlady bulharštiny Třinec, Překlady chorvatštiny Třinec, Překlady danštiny Třinec, Překlady estonštiny Třinec, Překlady finštiny Třinec, Překlady holandštiny Třinec, Překlady japonštiny Třinec, Překlady litevštiny Třinec, Překlady lotyštiny Třinec, Překlady norštiny Třinec, Překlady portugalštiny Třinec, Překlady řečtiny Třinec, Překlady rumunštiny Třinec, Překlady slovinštiny Třinec, Překlady srbštiny Třinec, Překlady švédštiny Třinec, Překlady turečtiny Třinec, Překlady angličtiny Třinec, Překlady ruštiny Třinec, Překlady polštiny Třinec, Překlady němčiny Třinec