Překlady Trhový Štěpánov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Trhový Štěpánov

Překlad Trhový Štěpánov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Trhový Štěpánov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Trhový Štěpánov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Trhový Štěpánov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Trhový Štěpánov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Trhový Štěpánov: Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát

Prezentační překlady Trhový Štěpánov: Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Reklama, Letáky, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články

Právní překlady Trhový Štěpánov: Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba

Ekonomické překlady Trhový Štěpánov: Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Trhový Štěpánov: Bakalářské práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Trhový Štěpánov: Živnostenský list, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Apostila, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Norma, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Notářský zápis, Soudní žaloba, Plná moc, Rodný list, Certifikát, Rozsudek, Úmrtní list, Vysvědčení, Diplom, Revizní zpráva, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Trhový Štěpánov, Korektura Trhový Štěpánov, Odborné překlady Trhový Štěpánov, Právní překlady Trhový Štěpánov, Překladatelská agentura Trhový Štěpánov, Soudní překladatel Trhový Štěpánov, Soudní překlady Trhový Štěpánov, Technické překlady Trhový Štěpánov, Tlumočení Trhový Štěpánov, Překlady fancouzštiny Trhový Štěpánov, Překlady italštiny Trhový Štěpánov, Překlady maďarštiny Trhový Štěpánov, Překlady španělštiny Trhový Štěpánov, Překlady ukrajinštiny Trhový Štěpánov