Překlady Trhové Sviny

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Trhové Sviny

Překlad Trhové Sviny

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Trhové Sviny.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Trhové Sviny

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Trhové Sviny bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Trhové Sviny nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Trhové Sviny: Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Trhové Sviny: Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Trhové Sviny: Oddací list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Norma, Odvolání, Rozsudek, Revizní zpráva, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Živnostenský list, Rodný list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Soudní žaloba, Společenská smlouva

Právní překlady Trhové Sviny: Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo

Všeobecné překlady Trhové Sviny: Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa

Technické překlady Trhové Sviny: Certifikát, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Trhové Sviny, Korektura Trhové Sviny, Odborné překlady Trhové Sviny, Právní překlady Trhové Sviny, Překladatelská agentura Trhové Sviny, Soudní překladatel Trhové Sviny, Soudní překlady Trhové Sviny, Technické překlady Trhové Sviny, Tlumočení Trhové Sviny, Překlady fancouzštiny Trhové Sviny, Překlady italštiny Trhové Sviny, Překlady maďarštiny Trhové Sviny, Překlady španělštiny Trhové Sviny, Překlady ukrajinštiny Trhové Sviny