Překlady Třešť

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třešť

Překlad Třešť

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třešť.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třešť

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třešť bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třešť nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Třešť: Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty

Technické překlady Třešť: Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Norma, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy

Prezentační překlady Třešť: Knihy, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny

Ekonomické překlady Třešť: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Třešť: Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Norma, Diplom, Rodný list, Revizní zpráva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Soudní žaloba, Plná moc, Stanovy, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Notářský zápis, Apostila, Oddací list

Všeobecné překlady Třešť: Email, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třešť, Korektura Třešť, Odborné překlady Třešť, Právní překlady Třešť, Překladatelská agentura Třešť, Soudní překladatel Třešť, Soudní překlady Třešť, Technické překlady Třešť, Tlumočení Třešť, Překlady fancouzštiny Třešť, Překlady italštiny Třešť, Překlady maďarštiny Třešť, Překlady španělštiny Třešť, Překlady ukrajinštiny Třešť , Překlady arabštiny Třešť, Překlady běloruštiny Třešť, Překlady bulharštiny Třešť, Překlady chorvatštiny Třešť, Překlady danštiny Třešť, Překlady estonštiny Třešť, Překlady finštiny Třešť, Překlady holandštiny Třešť, Překlady japonštiny Třešť, Překlady litevštiny Třešť, Překlady lotyštiny Třešť, Překlady norštiny Třešť, Překlady portugalštiny Třešť, Překlady řečtiny Třešť, Překlady rumunštiny Třešť, Překlady slovinštiny Třešť, Překlady srbštiny Třešť, Překlady švédštiny Třešť, Překlady turečtiny Třešť