Překlady Třemošná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třemošná

Překlad Třemošná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třemošná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třemošná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třemošná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třemošná nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Třemošná: Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Třemošná: Webové stránky, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Třemošná: Plná moc, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Rodný list, Oddací list, Rozsudek, Odvolání, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Vysvědčení, Apostila, Potvrzení o studiu, Diplom

Technické překlady Třemošná: Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Třemošná: Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa

Ekonomické překlady Třemošná: Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třemošná, Korektura Třemošná, Odborné překlady Třemošná, Právní překlady Třemošná, Překladatelská agentura Třemošná, Soudní překladatel Třemošná, Soudní překlady Třemošná, Technické překlady Třemošná, Tlumočení Třemošná, Překlady fancouzštiny Třemošná, Překlady italštiny Třemošná, Překlady maďarštiny Třemošná, Překlady španělštiny Třemošná, Překlady ukrajinštiny Třemošná