Překlady Třebenice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třebenice

Překlad Třebenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třebenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třebenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třebenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třebenice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Třebenice: Webové stránky, Knihy, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Letáky

Ekonomické překlady Třebenice: Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Technické překlady Třebenice: Odborný text, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Třebenice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis

Právní překlady Třebenice: Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Třebenice: Živnostenský list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Notářský zápis, Rodný list, Odvolání, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Stanovy, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Apostila, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třebenice, Korektura Třebenice, Odborné překlady Třebenice, Právní překlady Třebenice, Překladatelská agentura Třebenice, Soudní překladatel Třebenice, Soudní překlady Třebenice, Technické překlady Třebenice, Tlumočení Třebenice, Překlady fancouzštiny Třebenice, Překlady italštiny Třebenice, Překlady maďarštiny Třebenice, Překlady španělštiny Třebenice, Překlady ukrajinštiny Třebenice , Překlady arabštiny Třebenice, Překlady běloruštiny Třebenice, Překlady bulharštiny Třebenice, Překlady chorvatštiny Třebenice, Překlady danštiny Třebenice, Překlady estonštiny Třebenice, Překlady finštiny Třebenice, Překlady holandštiny Třebenice, Překlady japonštiny Třebenice, Překlady litevštiny Třebenice, Překlady lotyštiny Třebenice, Překlady norštiny Třebenice, Překlady portugalštiny Třebenice, Překlady řečtiny Třebenice, Překlady rumunštiny Třebenice, Překlady slovinštiny Třebenice, Překlady srbštiny Třebenice, Překlady švédštiny Třebenice, Překlady turečtiny Třebenice