Překlady Tovačov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tovačov

Překlad Tovačov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tovačov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tovačov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tovačov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tovačov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Tovačov: Návod k obsluze, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k použití

Právní překlady Tovačov: Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU

Ekonomické překlady Tovačov: Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Tovačov: Potvrzení o studiu, Odvolání, Apostila, Rodný list, Živnostenský list, Stanovy, Pracovní smlouva, Rozsudek, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Oddací list, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Certifikát, Vysvědčení, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom

Všeobecné překlady Tovačov: Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Dopis, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt

Prezentační překlady Tovačov: Reklama, Knihy, Katalog, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Tovačov, Korektura Tovačov, Odborné překlady Tovačov, Právní překlady Tovačov, Překladatelská agentura Tovačov, Soudní překladatel Tovačov, Soudní překlady Tovačov, Technické překlady Tovačov, Tlumočení Tovačov, Překlady fancouzštiny Tovačov, Překlady italštiny Tovačov, Překlady maďarštiny Tovačov, Překlady španělštiny Tovačov, Překlady ukrajinštiny Tovačov