Překlady Toužim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Toužim

Překlad Toužim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Toužim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Toužim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Toužim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Toužim nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Toužim: Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty

Technické překlady Toužim: Příručka, Manuál, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Toužim: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Prezentační překlady Toužim: Reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama

Všeobecné překlady Toužim: Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt, Videa, Email, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Toužim: Vysvědčení, Plná moc, Apostila, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Společenská smlouva, Rodný list, Diplom, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Oddací list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Toužim, Korektura Toužim, Odborné překlady Toužim, Právní překlady Toužim, Překladatelská agentura Toužim, Soudní překladatel Toužim, Soudní překlady Toužim, Technické překlady Toužim, Tlumočení Toužim, Překlady fancouzštiny Toužim, Překlady italštiny Toužim, Překlady maďarštiny Toužim, Překlady španělštiny Toužim, Překlady ukrajinštiny Toužim