Překlady Tišnov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tišnov

Překlad Tišnov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tišnov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tišnov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tišnov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tišnov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Tišnov: Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama

Právní překlady Tišnov: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU

Technické překlady Tišnov: Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka

Všeobecné překlady Tišnov: Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Videa, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Tišnov: Norma, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Notářský zápis, Plná moc, Společenská smlouva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Oddací list, Diplom, Stanovy, Vysvědčení, Apostila

Ekonomické překlady Tišnov: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Tišnov, Korektura Tišnov, Odborné překlady Tišnov, Právní překlady Tišnov, Překladatelská agentura Tišnov, Soudní překladatel Tišnov, Soudní překlady Tišnov, Technické překlady Tišnov, Tlumočení Tišnov, Překlady fancouzštiny Tišnov, Překlady italštiny Tišnov, Překlady maďarštiny Tišnov, Překlady španělštiny Tišnov, Překlady ukrajinštiny Tišnov