Překlady Terezín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Terezín

Překlad Terezín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Terezín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Terezín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Terezín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Terezín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Terezín: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Norma

Ekonomické překlady Terezín: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Právní překlady Terezín: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Terezín: Notářský zápis, Rodný list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Norma, Diplom, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Revizní zpráva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Certifikát

Všeobecné překlady Terezín: Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Dopis, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Prezentační překlady Terezín: Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Terezín, Korektura Terezín, Odborné překlady Terezín, Právní překlady Terezín, Překladatelská agentura Terezín, Soudní překladatel Terezín, Soudní překlady Terezín, Technické překlady Terezín, Tlumočení Terezín, Překlady fancouzštiny Terezín, Překlady italštiny Terezín, Překlady maďarštiny Terezín, Překlady španělštiny Terezín, Překlady ukrajinštiny Terezín