Překlady Teplice nad Metují

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Teplice nad Metují

Překlad Teplice nad Metují

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Teplice nad Metují.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Teplice nad Metují

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Teplice nad Metují bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Teplice nad Metují nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Teplice nad Metují: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty

Prezentační překlady Teplice nad Metují: Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama

Technické překlady Teplice nad Metují: Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Teplice nad Metují: Zakladatelská listina, Certifikát, Notářský zápis, Společenská smlouva, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Soudní žaloba, Oddací list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Rodný list, Apostila, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Vysvědčení, Norma, Diplom

Ekonomické překlady Teplice nad Metují: Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Teplice nad Metují: Dopis, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Email, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Teplice nad Metují, Korektura Teplice nad Metují, Odborné překlady Teplice nad Metují, Právní překlady Teplice nad Metují, Překladatelská agentura Teplice nad Metují, Soudní překladatel Teplice nad Metují, Soudní překlady Teplice nad Metují, Technické překlady Teplice nad Metují, Tlumočení Teplice nad Metují, Překlady fancouzštiny Teplice nad Metují, Překlady italštiny Teplice nad Metují, Překlady maďarštiny Teplice nad Metují, Překlady španělštiny Teplice nad Metují, Překlady ukrajinštiny Teplice nad Metují