Překlady Telč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Telč

Překlad Telč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Telč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Telč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Telč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Telč nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Telč: Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva

Právní překlady Telč: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty

Prezentační překlady Telč: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Průvodce, Letáky, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Telč: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Telč: Plná moc, Apostila, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rodný list, Norma, Notářský zápis, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Stanovy, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Odvolání, Živnostenský list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Diplom, Certifikát

Všeobecné překlady Telč: Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Telč, Korektura Telč, Odborné překlady Telč, Právní překlady Telč, Překladatelská agentura Telč, Soudní překladatel Telč, Soudní překlady Telč, Technické překlady Telč, Tlumočení Telč, Překlady fancouzštiny Telč, Překlady italštiny Telč, Překlady maďarštiny Telč, Překlady španělštiny Telč, Překlady ukrajinštiny Telč