Překlady Tanvald

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tanvald

Překlad Tanvald

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tanvald.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tanvald

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tanvald bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tanvald nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Tanvald: Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Tanvald: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy

Technické překlady Tanvald: Norma, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva

Prezentační překlady Tanvald: Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Tanvald: Certifikát, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba, Rozsudek, Norma, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Odvolání, Živnostenský list, Rodný list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Apostila, Vysvědčení

Všeobecné překlady Tanvald: Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Tanvald, Korektura Tanvald, Odborné překlady Tanvald, Právní překlady Tanvald, Překladatelská agentura Tanvald, Soudní překladatel Tanvald, Soudní překlady Tanvald, Technické překlady Tanvald, Tlumočení Tanvald, Překlady fancouzštiny Tanvald, Překlady italštiny Tanvald, Překlady maďarštiny Tanvald, Překlady španělštiny Tanvald, Překlady ukrajinštiny Tanvald