Překlady Tábor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tábor

Překlad Tábor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tábor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tábor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tábor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tábor nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Tábor: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Tábor: Bakalářské práce, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Novinové články, Životopisy

Právní překlady Tábor: Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU

Technické překlady Tábor: Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Tábor: Rodný list, Úmrtní list, Diplom, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Vysvědčení, Apostila, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Plná moc, Notářský zápis, Živnostenský list

Prezentační překlady Tábor: Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Knihy, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Tábor“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Tábor, Korektura Tábor, Odborné překlady Tábor, Právní překlady Tábor, Překladatelská agentura Tábor, Soudní překladatel Tábor, Soudní překlady Tábor, Technické překlady Tábor, Tlumočení Tábor, Překlady fancouzštiny Tábor, Překlady italštiny Tábor, Překlady maďarštiny Tábor, Překlady španělštiny Tábor, Překlady ukrajinštiny Tábor, Překlady arabštiny Tábor, Překlady běloruštiny Tábor, Překlady bulharštiny Tábor, Překlady chorvatštiny Tábor, Překlady danštiny Tábor, Překlady estonštiny Tábor, Překlady finštiny Tábor, Překlady holandštiny Tábor, Překlady japonštiny Tábor, Překlady litevštiny Tábor, Překlady lotyštiny Tábor, Překlady norštiny Tábor, Překlady portugalštiny Tábor, Překlady řečtiny Tábor, Překlady rumunštiny Tábor, Překlady slovinštiny Tábor, Překlady srbštiny Tábor, Překlady švédštiny Tábor, Překlady turečtiny Tábor, Překlady angličtiny Tábor, Překlady ruštiny Tábor, Překlady polštiny Tábor, Překlady němčiny Tábor