Překlady Svratka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Svratka

Překlad Svratka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Svratka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Svratka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Svratka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Svratka nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Svratka: Rozsudek, Pracovní smlouva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Stanovy, Diplom, Vysvědčení, Živnostenský list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Norma, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Soudní žaloba, Rodný list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Plná moc, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Certifikát

Technické překlady Svratka: Revizní zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Norma, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva

Právní překlady Svratka: Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Svratka: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Katalog, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Průvodce

Všeobecné překlady Svratka: Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy

Ekonomické překlady Svratka: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Svratka, Korektura Svratka, Odborné překlady Svratka, Právní překlady Svratka, Překladatelská agentura Svratka, Soudní překladatel Svratka, Soudní překlady Svratka, Technické překlady Svratka, Tlumočení Svratka, Překlady fancouzštiny Svratka, Překlady italštiny Svratka, Překlady maďarštiny Svratka, Překlady španělštiny Svratka, Překlady ukrajinštiny Svratka