Překlady Svitavy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Svitavy

Překlad Svitavy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Svitavy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Svitavy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Svitavy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Svitavy nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Svitavy: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Žaloba

Ekonomické překlady Svitavy: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Technické překlady Svitavy: Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Návod k použití

Všeobecné překlady Svitavy: Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Svitavy: Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Revizní zpráva, Úmrtní list, Diplom, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Plná moc, Apostila, Pracovní smlouva, Oddací list, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Vysvědčení, Společenská smlouva, Rodný list, Notářský zápis

Prezentační překlady Svitavy: PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Knihy, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Svitavy“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Svitavy, Korektura Svitavy, Odborné překlady Svitavy, Právní překlady Svitavy, Překladatelská agentura Svitavy, Soudní překladatel Svitavy, Soudní překlady Svitavy, Technické překlady Svitavy, Tlumočení Svitavy, Překlady fancouzštiny Svitavy, Překlady italštiny Svitavy, Překlady maďarštiny Svitavy, Překlady španělštiny Svitavy, Překlady ukrajinštiny Svitavy, Překlady arabštiny Svitavy, Překlady běloruštiny Svitavy, Překlady bulharštiny Svitavy, Překlady chorvatštiny Svitavy, Překlady danštiny Svitavy, Překlady estonštiny Svitavy, Překlady finštiny Svitavy, Překlady holandštiny Svitavy, Překlady japonštiny Svitavy, Překlady litevštiny Svitavy, Překlady lotyštiny Svitavy, Překlady norštiny Svitavy, Překlady portugalštiny Svitavy, Překlady řečtiny Svitavy, Překlady rumunštiny Svitavy, Překlady slovinštiny Svitavy, Překlady srbštiny Svitavy, Překlady švédštiny Svitavy, Překlady turečtiny Svitavy, Překlady angličtiny Svitavy, Překlady ruštiny Svitavy, Překlady polštiny Svitavy, Překlady němčiny Svitavy