Překlady Švihov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Švihov

Překlad Švihov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Švihov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Švihov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Švihov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Švihov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Švihov: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Švihov: Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Katalog, Průvodce

Právní překlady Švihov: Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty

Všeobecné překlady Švihov: Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce

Technické překlady Švihov: Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Švihov: Rozsudek, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Diplom, Apostila, Živnostenský list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Úmrtní list, Plná moc, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Švihov, Korektura Švihov, Odborné překlady Švihov, Právní překlady Švihov, Překladatelská agentura Švihov, Soudní překladatel Švihov, Soudní překlady Švihov, Technické překlady Švihov, Tlumočení Švihov, Překlady fancouzštiny Švihov, Překlady italštiny Švihov, Překlady maďarštiny Švihov, Překlady španělštiny Švihov, Překlady ukrajinštiny Švihov , Překlady arabštiny Švihov, Překlady běloruštiny Švihov, Překlady bulharštiny Švihov, Překlady chorvatštiny Švihov, Překlady danštiny Švihov, Překlady estonštiny Švihov, Překlady finštiny Švihov, Překlady holandštiny Švihov, Překlady japonštiny Švihov, Překlady litevštiny Švihov, Překlady lotyštiny Švihov, Překlady norštiny Švihov, Překlady portugalštiny Švihov, Překlady řečtiny Švihov, Překlady rumunštiny Švihov, Překlady slovinštiny Švihov, Překlady srbštiny Švihov, Překlady švédštiny Švihov, Překlady turečtiny Švihov