Překlady Strmilov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strmilov

Překlad Strmilov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strmilov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strmilov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strmilov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strmilov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Strmilov: Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Strmilov: Návod k použití, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva

Ekonomické překlady Strmilov: Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Strmilov: Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt

Prezentační překlady Strmilov: Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Prezentace, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Tiskoviny, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Strmilov: Stanovy, Úmrtní list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Diplom, Certifikát, Apostila, Rodný list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Živnostenský list, Vysvědčení, Rozsudek, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Odvolání, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Strmilov, Korektura Strmilov, Odborné překlady Strmilov, Právní překlady Strmilov, Překladatelská agentura Strmilov, Soudní překladatel Strmilov, Soudní překlady Strmilov, Technické překlady Strmilov, Tlumočení Strmilov, Překlady fancouzštiny Strmilov, Překlady italštiny Strmilov, Překlady maďarštiny Strmilov, Překlady španělštiny Strmilov, Překlady ukrajinštiny Strmilov