Překlady Stříbro

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Stříbro

Překlad Stříbro

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Stříbro.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Stříbro

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Stříbro bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Stříbro nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Stříbro: Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Oddací list, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Živnostenský list, Odvolání, Certifikát, Diplom, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Stanovy, Apostila, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Norma, Průkaz totožnosti

Technické překlady Stříbro: Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Stříbro: Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení

Prezentační překlady Stříbro: Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty

Právní překlady Stříbro: Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Všeobecné překlady Stříbro: Bakalářské práce, Email, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Stříbro, Korektura Stříbro, Odborné překlady Stříbro, Právní překlady Stříbro, Překladatelská agentura Stříbro, Soudní překladatel Stříbro, Soudní překlady Stříbro, Technické překlady Stříbro, Tlumočení Stříbro, Překlady fancouzštiny Stříbro, Překlady italštiny Stříbro, Překlady maďarštiny Stříbro, Překlady španělštiny Stříbro, Překlady ukrajinštiny Stříbro