Překlady Strážov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strážov

Překlad Strážov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strážov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strážov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strážov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strážov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Strážov: Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Strážov: Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články

Právní překlady Strážov: Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Strážov: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Strážov: Diplom, Oddací list, Úmrtní list, Plná moc, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Certifikát, Společenská smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Stanovy, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek

Všeobecné překlady Strážov: Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Strážov, Korektura Strážov, Odborné překlady Strážov, Právní překlady Strážov, Překladatelská agentura Strážov, Soudní překladatel Strážov, Soudní překlady Strážov, Technické překlady Strážov, Tlumočení Strážov, Překlady fancouzštiny Strážov, Překlady italštiny Strážov, Překlady maďarštiny Strážov, Překlady španělštiny Strážov, Překlady ukrajinštiny Strážov