Překlady Strážnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Strážnice

Překlad Strážnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Strážnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Strážnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Strážnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Strážnice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Strážnice: Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Email, Vědecké práce, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Strážnice: Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Strážnice: Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě

Soudní překlady, úřední překlady Strážnice: Revizní zpráva, Certifikát, Vysvědčení, Vysvědčení, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Stanovy, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Rodný list, Zakladatelská listina, Apostila, Notářský zápis, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Průkaz totožnosti, Oddací list

Prezentační překlady Strážnice: Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, Letáky, Reklama, PPC reklama

Právní překlady Strážnice: Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Strážnice, Korektura Strážnice, Odborné překlady Strážnice, Právní překlady Strážnice, Překladatelská agentura Strážnice, Soudní překladatel Strážnice, Soudní překlady Strážnice, Technické překlady Strážnice, Tlumočení Strážnice, Překlady fancouzštiny Strážnice, Překlady italštiny Strážnice, Překlady maďarštiny Strážnice, Překlady španělštiny Strážnice, Překlady ukrajinštiny Strážnice