Překlady Štramberk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Štramberk

Překlad Štramberk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Štramberk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Štramberk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Štramberk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Štramberk nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Štramberk: Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát

Právní překlady Štramberk: Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Štramberk: Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Životopisy

Ekonomické překlady Štramberk: Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Štramberk: Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Rodný list, Odvolání, Úmrtní list, Oddací list, Společenská smlouva, Certifikát, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Plná moc, Soudní žaloba, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Norma

Prezentační překlady Štramberk: Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Štramberk, Korektura Štramberk, Odborné překlady Štramberk, Právní překlady Štramberk, Překladatelská agentura Štramberk, Soudní překladatel Štramberk, Soudní překlady Štramberk, Technické překlady Štramberk, Tlumočení Štramberk, Překlady fancouzštiny Štramberk, Překlady italštiny Štramberk, Překlady maďarštiny Štramberk, Překlady španělštiny Štramberk, Překlady ukrajinštiny Štramberk