Překlady Stod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Stod

Překlad Stod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Stod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Stod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Stod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Stod nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Stod: Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy

Ekonomické překlady Stod: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení

Právní překlady Stod: Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Všeobecné překlady Stod: Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Email

Prezentační překlady Stod: Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Letáky, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Stod: Plná moc, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Stanovy, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Diplom, Úmrtní list, Vysvědčení, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Certifikát, Apostila, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Soudní žaloba, Odvolání, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Živnostenský list, Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Stod, Korektura Stod, Odborné překlady Stod, Právní překlady Stod, Překladatelská agentura Stod, Soudní překladatel Stod, Soudní překlady Stod, Technické překlady Stod, Tlumočení Stod, Překlady fancouzštiny Stod, Překlady italštiny Stod, Překlady maďarštiny Stod, Překlady španělštiny Stod, Překlady ukrajinštiny Stod