Překlady Stochov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Stochov

Překlad Stochov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Stochov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Stochov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Stochov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Stochov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Stochov: Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Reklama, PPC reklama

Právní překlady Stochov: Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo

Ekonomické překlady Stochov: Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy

Technické překlady Stochov: Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Příručka

Všeobecné překlady Stochov: Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Stochov: Úmrtní list, Certifikát, Živnostenský list, Rodný list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Odvolání, Apostila, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rozsudek, Diplom, Vysvědčení, Revizní zpráva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Stochov, Korektura Stochov, Odborné překlady Stochov, Právní překlady Stochov, Překladatelská agentura Stochov, Soudní překladatel Stochov, Soudní překlady Stochov, Technické překlady Stochov, Tlumočení Stochov, Překlady fancouzštiny Stochov, Překlady italštiny Stochov, Překlady maďarštiny Stochov, Překlady španělštiny Stochov, Překlady ukrajinštiny Stochov