Překlady Šternberk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šternberk

Překlad Šternberk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šternberk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šternberk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šternberk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šternberk nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Šternberk: Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy

Všeobecné překlady Šternberk: Dopis, Životopisy, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce

Technické překlady Šternberk: Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k použití, Příručka

Právní překlady Šternberk: Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Šternberk: Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Stanovy, Diplom, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Živnostenský list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list, Pracovní smlouva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Rozsudek, Odvolání, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku

Prezentační překlady Šternberk: Webové stránky, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šternberk, Korektura Šternberk, Odborné překlady Šternberk, Právní překlady Šternberk, Překladatelská agentura Šternberk, Soudní překladatel Šternberk, Soudní překlady Šternberk, Technické překlady Šternberk, Tlumočení Šternberk, Překlady fancouzštiny Šternberk, Překlady italštiny Šternberk, Překlady maďarštiny Šternberk, Překlady španělštiny Šternberk, Překlady ukrajinštiny Šternberk