Překlady Starý Plzenec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Starý Plzenec

Překlad Starý Plzenec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Starý Plzenec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Starý Plzenec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Starý Plzenec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Starý Plzenec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Starý Plzenec: Tiskoviny, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Knihy, Letáky, Reklama, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty

Právní překlady Starý Plzenec: Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Starý Plzenec: Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití

Všeobecné překlady Starý Plzenec: Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce, Vědecké práce

Ekonomické překlady Starý Plzenec: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Starý Plzenec: Zakladatelská listina, Norma, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Stanovy, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Starý Plzenec, Korektura Starý Plzenec, Odborné překlady Starý Plzenec, Právní překlady Starý Plzenec, Překladatelská agentura Starý Plzenec, Soudní překladatel Starý Plzenec, Soudní překlady Starý Plzenec, Technické překlady Starý Plzenec, Tlumočení Starý Plzenec, Překlady fancouzštiny Starý Plzenec, Překlady italštiny Starý Plzenec, Překlady maďarštiny Starý Plzenec, Překlady španělštiny Starý Plzenec, Překlady ukrajinštiny Starý Plzenec