Překlady Stárkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Stárkov

Překlad Stárkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Stárkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Stárkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Stárkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Stárkov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Stárkov: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama, Reklama, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Letáky, Tiskoviny

Technické překlady Stárkov: Příručka, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Stárkov: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Stárkov: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Stárkov: Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Odvolání, Oddací list, Stanovy, Rozsudek, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Stárkov: Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Stárkov, Korektura Stárkov, Odborné překlady Stárkov, Právní překlady Stárkov, Překladatelská agentura Stárkov, Soudní překladatel Stárkov, Soudní překlady Stárkov, Technické překlady Stárkov, Tlumočení Stárkov, Překlady fancouzštiny Stárkov, Překlady italštiny Stárkov, Překlady maďarštiny Stárkov, Překlady španělštiny Stárkov, Překlady ukrajinštiny Stárkov