Překlady Staňkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Staňkov

Překlad Staňkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Staňkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Staňkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Staňkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Staňkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Staňkov: Rozsudek, Revizní zpráva, Certifikát, Rodný list, Živnostenský list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Diplom, Plná moc, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Apostila, Notářský zápis

Právní překlady Staňkov: Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Staňkov: Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál

Prezentační překlady Staňkov: Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Katalog

Všeobecné překlady Staňkov: Životopisy, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Staňkov: Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Staňkov, Korektura Staňkov, Odborné překlady Staňkov, Právní překlady Staňkov, Překladatelská agentura Staňkov, Soudní překladatel Staňkov, Soudní překlady Staňkov, Technické překlady Staňkov, Tlumočení Staňkov, Překlady fancouzštiny Staňkov, Překlady italštiny Staňkov, Překlady maďarštiny Staňkov, Překlady španělštiny Staňkov, Překlady ukrajinštiny Staňkov