Překlady Špindlerův Mlýn

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Špindlerův Mlýn

Překlad Špindlerův Mlýn

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Špindlerův Mlýn.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Špindlerův Mlýn

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Špindlerův Mlýn bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Špindlerův Mlýn nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Špindlerův Mlýn: Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Prezentace, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Špindlerův Mlýn: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy

Technické překlady Špindlerův Mlýn: Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě

Právní překlady Špindlerův Mlýn: Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Všeobecné překlady Špindlerův Mlýn: Bakalářské práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Špindlerův Mlýn: Notářský zápis, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Vysvědčení, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Živnostenský list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Stanovy, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Apostila, Diplom, Rozsudek, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Špindlerův Mlýn, Korektura Špindlerův Mlýn, Odborné překlady Špindlerův Mlýn, Právní překlady Špindlerův Mlýn, Překladatelská agentura Špindlerův Mlýn, Soudní překladatel Špindlerův Mlýn, Soudní překlady Špindlerův Mlýn, Technické překlady Špindlerův Mlýn, Tlumočení Špindlerův Mlýn, Překlady fancouzštiny Špindlerův Mlýn, Překlady italštiny Špindlerův Mlýn, Překlady maďarštiny Špindlerův Mlýn, Překlady španělštiny Špindlerův Mlýn, Překlady ukrajinštiny Špindlerův Mlýn