Překlady Smiřice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Smiřice

Překlad Smiřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Smiřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Smiřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Smiřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Smiřice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Smiřice: Technická zpráva, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva

Prezentační překlady Smiřice: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Letáky

Právní překlady Smiřice: Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Smiřice: Výroční zprávy, Rozvahy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů

Všeobecné překlady Smiřice: Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Email, Životopisy, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Smiřice: Průkaz totožnosti, Rodný list, Revizní zpráva, Odvolání, Společenská smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Plná moc, Zakladatelská listina, Stanovy, Oddací list, Norma, Živnostenský list, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Notářský zápis, Certifikát, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Smiřice, Korektura Smiřice, Odborné překlady Smiřice, Právní překlady Smiřice, Překladatelská agentura Smiřice, Soudní překladatel Smiřice, Soudní překlady Smiřice, Technické překlady Smiřice, Tlumočení Smiřice, Překlady fancouzštiny Smiřice, Překlady italštiny Smiřice, Překlady maďarštiny Smiřice, Překlady španělštiny Smiřice, Překlady ukrajinštiny Smiřice , Překlady arabštiny Smiřice, Překlady běloruštiny Smiřice, Překlady bulharštiny Smiřice, Překlady chorvatštiny Smiřice, Překlady danštiny Smiřice, Překlady estonštiny Smiřice, Překlady finštiny Smiřice, Překlady holandštiny Smiřice, Překlady japonštiny Smiřice, Překlady litevštiny Smiřice, Překlady lotyštiny Smiřice, Překlady norštiny Smiřice, Překlady portugalštiny Smiřice, Překlady řečtiny Smiřice, Překlady rumunštiny Smiřice, Překlady slovinštiny Smiřice, Překlady srbštiny Smiřice, Překlady švédštiny Smiřice, Překlady turečtiny Smiřice