Překlady Smečno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Smečno

Překlad Smečno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Smečno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Smečno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Smečno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Smečno nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Smečno: Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze

Právní překlady Smečno: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Ekonomické překlady Smečno: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Smečno: Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Vysvědčení, Úmrtní list, Odvolání, Apostila, Rozsudek, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Plná moc, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list

Prezentační překlady Smečno: Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Smečno: Abstrakt, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Smečno, Korektura Smečno, Odborné překlady Smečno, Právní překlady Smečno, Překladatelská agentura Smečno, Soudní překladatel Smečno, Soudní překlady Smečno, Technické překlady Smečno, Tlumočení Smečno, Překlady fancouzštiny Smečno, Překlady italštiny Smečno, Překlady maďarštiny Smečno, Překlady španělštiny Smečno, Překlady ukrajinštiny Smečno