Překlady Slušovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slušovice

Překlad Slušovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slušovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slušovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slušovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slušovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Slušovice: Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Certifikát, Příručka, Manuál

Právní překlady Slušovice: Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Ekonomické překlady Slušovice: Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Slušovice: Katalog, Reklama, Průvodce, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Slušovice: Certifikát, Soudní žaloba, Plná moc, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Odvolání, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Norma, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Společenská smlouva, Oddací list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Apostila

Všeobecné překlady Slušovice: Dopis, Abstrakt, Videa, Životopisy, Email, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slušovice, Korektura Slušovice, Odborné překlady Slušovice, Právní překlady Slušovice, Překladatelská agentura Slušovice, Soudní překladatel Slušovice, Soudní překlady Slušovice, Technické překlady Slušovice, Tlumočení Slušovice, Překlady fancouzštiny Slušovice, Překlady italštiny Slušovice, Překlady maďarštiny Slušovice, Překlady španělštiny Slušovice, Překlady ukrajinštiny Slušovice