Překlady Šluknov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šluknov

Překlad Šluknov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šluknov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šluknov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šluknov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šluknov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Šluknov: Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo

Technické překlady Šluknov: Norma, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy

Soudní překlady, úřední překlady Šluknov: Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Plná moc, Rodný list, Vysvědčení, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Diplom, Stanovy, Certifikát, Odvolání, Revizní zpráva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Apostila

Všeobecné překlady Šluknov: Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Firemní korespondence, Email

Prezentační překlady Šluknov: Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Letáky

Ekonomické překlady Šluknov: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šluknov, Korektura Šluknov, Odborné překlady Šluknov, Právní překlady Šluknov, Překladatelská agentura Šluknov, Soudní překladatel Šluknov, Soudní překlady Šluknov, Technické překlady Šluknov, Tlumočení Šluknov, Překlady fancouzštiny Šluknov, Překlady italštiny Šluknov, Překlady maďarštiny Šluknov, Překlady španělštiny Šluknov, Překlady ukrajinštiny Šluknov