Překlady Slavonice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slavonice

Překlad Slavonice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slavonice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slavonice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slavonice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slavonice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Slavonice: Tiskoviny, Letáky, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Prezentace

Technické překlady Slavonice: Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva

Ekonomické překlady Slavonice: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Slavonice: Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Certifikát, Stanovy, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Rodný list, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek, Plná moc, Apostila, Odvolání

Právní překlady Slavonice: Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo

Všeobecné překlady Slavonice: Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slavonice, Korektura Slavonice, Odborné překlady Slavonice, Právní překlady Slavonice, Překladatelská agentura Slavonice, Soudní překladatel Slavonice, Soudní překlady Slavonice, Technické překlady Slavonice, Tlumočení Slavonice, Překlady fancouzštiny Slavonice, Překlady italštiny Slavonice, Překlady maďarštiny Slavonice, Překlady španělštiny Slavonice, Překlady ukrajinštiny Slavonice