Překlady Slavičín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slavičín

Překlad Slavičín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slavičín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slavičín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slavičín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slavičín nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Slavičín: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Slavičín: Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Slavičín: Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Apostila, Živnostenský list, Úmrtní list, Vysvědčení, Vysvědčení, Rodný list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Rozsudek, Společenská smlouva, Stanovy, Pracovní smlouva, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Zakladatelská listina

Prezentační překlady Slavičín: Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Knihy, Průvodce

Všeobecné překlady Slavičín: Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Email

Technické překlady Slavičín: Certifikát, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slavičín, Korektura Slavičín, Odborné překlady Slavičín, Právní překlady Slavičín, Překladatelská agentura Slavičín, Soudní překladatel Slavičín, Soudní překlady Slavičín, Technické překlady Slavičín, Tlumočení Slavičín, Překlady fancouzštiny Slavičín, Překlady italštiny Slavičín, Překlady maďarštiny Slavičín, Překlady španělštiny Slavičín, Překlady ukrajinštiny Slavičín