Překlady Slatiňany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slatiňany

Překlad Slatiňany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slatiňany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slatiňany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slatiňany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slatiňany nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Slatiňany: Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Slatiňany: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie

Prezentační překlady Slatiňany: Inzertní a PR články, Katalog, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky

Právní překlady Slatiňany: Právní dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Slatiňany: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Vysvědčení, Plná moc, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Oddací list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list

Všeobecné překlady Slatiňany: Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa, Dopis, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slatiňany, Korektura Slatiňany, Odborné překlady Slatiňany, Právní překlady Slatiňany, Překladatelská agentura Slatiňany, Soudní překladatel Slatiňany, Soudní překlady Slatiňany, Technické překlady Slatiňany, Tlumočení Slatiňany, Překlady fancouzštiny Slatiňany, Překlady italštiny Slatiňany, Překlady maďarštiny Slatiňany, Překlady španělštiny Slatiňany, Překlady ukrajinštiny Slatiňany