Překlady Slaný

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slaný

Překlad Slaný

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slaný.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slaný

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slaný bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slaný nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Slaný: Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Technické překlady Slaný: Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva

Prezentační překlady Slaný: Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Knihy

Ekonomické překlady Slaný: Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Všeobecné překlady Slaný: Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Slaný: Plná moc, Živnostenský list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Rodný list, Revizní zpráva, Certifikát, Rozsudek, Oddací list, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Apostila, Průkaz totožnosti, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Slaný“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Slaný, Korektura Slaný, Odborné překlady Slaný, Právní překlady Slaný, Překladatelská agentura Slaný, Soudní překladatel Slaný, Soudní překlady Slaný, Technické překlady Slaný, Tlumočení Slaný, Překlady fancouzštiny Slaný, Překlady italštiny Slaný, Překlady maďarštiny Slaný, Překlady španělštiny Slaný, Překlady ukrajinštiny Slaný, Překlady arabštiny Slaný, Překlady běloruštiny Slaný, Překlady bulharštiny Slaný, Překlady chorvatštiny Slaný, Překlady danštiny Slaný, Překlady estonštiny Slaný, Překlady finštiny Slaný, Překlady holandštiny Slaný, Překlady japonštiny Slaný, Překlady litevštiny Slaný, Překlady lotyštiny Slaný, Překlady norštiny Slaný, Překlady portugalštiny Slaný, Překlady řečtiny Slaný, Překlady rumunštiny Slaný, Překlady slovinštiny Slaný, Překlady srbštiny Slaný, Překlady švédštiny Slaný, Překlady turečtiny Slaný, Překlady angličtiny Slaný, Překlady ruštiny Slaný, Překlady polštiny Slaný, Překlady němčiny Slaný