Překlady Skalná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Skalná

Překlad Skalná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Skalná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Skalná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Skalná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Skalná nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Skalná: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie

Právní překlady Skalná: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Skalná: Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Apostila, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Notářský zápis, Odvolání, Norma, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Rozsudek, Certifikát, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Rodný list

Technické překlady Skalná: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Manuál, Norma, Revizní zpráva

Prezentační překlady Skalná: Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Katalog, Reklama, Tiskoviny

Všeobecné překlady Skalná: Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Videa, Firemní korespondence, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Skalná, Korektura Skalná, Odborné překlady Skalná, Právní překlady Skalná, Překladatelská agentura Skalná, Soudní překladatel Skalná, Soudní překlady Skalná, Technické překlady Skalná, Tlumočení Skalná, Překlady fancouzštiny Skalná, Překlady italštiny Skalná, Překlady maďarštiny Skalná, Překlady španělštiny Skalná, Překlady ukrajinštiny Skalná